Hillsboro, IL

Big 4 Railroad

Milepost: 58.1

Big 4 Hillsboro Depot

Hillsboro, Illinois Big 4 Depot and Locomotive

Train Approaching Hillsboro, Illinois 1911

Hillsboro, Illinois Union Station

Hillsboro, Illinois NYC Roundhouse

Jacob Hortenstine

Hillsboro, Illinois NYC Roundhouse

Jacob Hortenstine

Hillsboro, Illinois Big 4 Railroad Yard

Bill Edrington

Hillsboro, Illinois Railroad Roundhouse Aerial Photo 1938

Illinois Historical Aerial Photographs

Hillsboro, Illinois Big 4 Railroad Yard 1956

USGS Earth Explorer

Hillsboro, Illinois Big 4 Railroad Yard 1973

USGS Earth Explorer

Hillsboro, Illinois Former Big 4 Railroad Yard 2018

Google Earth