Alton, IL

Illinois Central Railroad

Illinois Central Alton Depot

Alton, Illinois Mobile & Ohio Depot 1968

Wesley Hammond

Madison County

Alton, Illinois Gulf Mobile & Ohio Freight House